Đồ khô

Thịt trâu khô gác bếp là món ăn đặc sản thường thấy trong bữa ăn hằng ngày của người dân tộc Thái đen. Món thịt tuyệt ...
Cao nguyên Mộc châu có đến 3000 ha cây ăn quả Ôn đới, diện tích cây ôn đới lớn và có thời gian dài phát triển tại Mộc Châ...
Showing all 3 results