Chè Mộc Châu

Trà hái về cũng được sao tay từng ít một. Chè thành phẩm rót ra có màu phớt vàng. Nhập ngụm đầu tiên chỉ thấy vị trà chan...
Hàng bán chạy
Công ty cổ phần chè cờ đỏ
Chè nổi tiếng nhất của Công ty Cp chè Cờ Đỏ. Thơm, ngon, nước xanh
Trong trà Ô Long có hai loại hợp chất được nhắc đến nhiều là EGCG và OTPP * EGCG viết tắt của EpiGalloCatechin Gallate, là ch...
Trong trà Ô Long có hai loại hợp chất được nhắc đến nhiều là EGCG và OTPP * EGCG viết tắt của EpiGalloCatechin Gallate, là ch...
Showing all 4 results